Boys Varsity Soccer · 10-07-20 – VARSITY SOCCER – FREELAND (1) VS. FRANKENMUTH (1)